Naše zásady používání souborů cookie

Na našich Internetových stránkách používáme soubory cookies. Souhlas s používáním cookies nám můžete svobodně udělit při první návštěvě Internetových stránek. V závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče můžeme o udělení souhlasu žádat opakovaně při každé vaší návštěvě Internetových stránek.  

Souhlas s používáním cookies je nepodmíněný, pokud nám ho neudělíte, budete moci i nadále Internetové stránky navštěvovat, avšak upozorňujeme, že některé její služby, funkcionality a vlastnosti se nemusí zobrazovat, zpřístupňovat a fungovat správně nebo vůbec. 

Cookies jsou textové soubory, které naše Internetové stránky posílají Vašemu internetovému prohlížeči, který je ukládá do Vašeho počítače, tabletu, mobilu nebo jiného zařízení. Cookies jsou malé a ve Vašem zařízení zabírají minimální prostor. Cookies nepoškozují Vaše zařízení. Některé cookies se do Vašeho zařízení ukládají jen přechodně po dobu Vaší návštěvy Internetových stránek a po jejím opuštění se automaticky vymažou (přechodné cookies), jiné cookies zůstávají uložené ve Vašem zařízení i po opuštění Internetových stránek, aby si Vás stránka zapamatovala, až se vrátíte jako návštěvník, a to bez toho, aby vás identifikovala jako konkrétní osobu (trvalé cookies). 

Cookies, které používáme, Vám umožňují pohyb na Internetových stránkách a využívání základních funkcí (základní cookies). Cookies napomáhají Internetovým stránkám rozpoznat Vás a následně vám zpřístupnit požadovanou službu. Prostřednictvím cookies mohou Internetové stránky zaznamenat nastavení Vašeho internetového prohlížeče, Vaše přístupové heslo, Vámi upřednostňovaný jazyk apod. Cookies též zamezují opakovanému zobrazování stejného obsahu. Vaše příští návštěva Internetových stránek tak může být rychlejší a komfortnější. Bez souborů cookies by prohlížení a využívání Internetových stránek bylo komplikovanější (funkční/provozní cookies). Cookies nám pomáhají neustále zkvalitňovat a rozvíjet nabídku a nastavení našich služeb a přizpůsobovat je právě Vašim preferencím a potřebám.  

Na základě cookies je možno sledovat, analyzovat a statisticky vyhodnocovat používání služeb na Internetových stránkách a následně vylepšovat obsah, funkčnost či design Internetových stránek (analytické cookies).  

Kromě našich vlastních cookies používáme také cookies třetích stran. Seznam námi používaných cookies.

Zdůrazňujeme, že nevyužíváme automatizované individuální rozhodování, ani profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo by Vás významně ovlivňovalo z hlediska Vašich práv a svobod. 
 

Právní základ pro využívání cookies

Na základě cookies Vás zpravidla nedokážeme přesně identifikovat. Pouze pokud bychom Vás po dobu návštěvy Internetových stránek a využívání našich služeb dokázali identifikovat, bude se jednat o zpracování vašich osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona. V takovém případě bychom byli správcem ve smyslu GDPR a Zákona, protože bychom zpracovávali osobní údaje Dotčené osoby (Vás), za námi určeným účelem.

Právním základem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies je  

Správa a mazání cookies

Google Analytics

Google Tag Manager

  • Webové stránky buchtyaloutky.cz mohou používat Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Díky této službě je možné spravovat tagy na webové stránce přes uživatelské rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje tagy) je doména, která nepoužívá cookies. To znamená: V zásadě nejsou využívány žádné cookies a nejsou shromažďována žádná osobní data. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které ale mohou data shromažďovat. Google Tag Manager k nim ale nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, zůstává v platnosti pro všechny trackingové tagy, které jsou implementovány spolu s Google Tag Managerem.
  • Další informace najdete na https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
  • Kromě toho obsahuje Google Tag Manager následující dílčí služby (Eloqua, LinkeIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel) a Google Tag Manager a dílčí služby jsou napojeny na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR). Možnost zrušení najdete v popisu jednotlivých dílčích služeb. Pokud vznesete námitku proti jedné dílčí službě, bude tato námitka automaticky přenesena také na další dílčí služby, které obsahuje Google Tag Manager.
  • V rámci těchto služeb může dojít k přenosu dat do jiné země mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do zemí, které nenabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje přeneseny do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste měli k dispozici jakékoli právní prostředky. Přijímáme ale opatření, která jsou podle zákona o ochraně údajů možná a nezbytná dle čl. 44 a násl. GDPR, aby byla zajištěna úroveň ochrany údajů ve třetích zemích.
    

2023 Buchty a loutky
Nastavení cookies | GDPR | O cookies